Med nya Lime Work Order skapas rätt förutsättningar till en friktionsfri arbetsorderhantering för dig inom fastighetsbranschen. I detta webinar går våra fastighetsexperter, Simon Sörlin och Anders Barck, igenom och visar hur Lime Work Order kan användas som ett kraftfullt verktyg i verksamheten.

Webinariet är ca 45 min långt och vi går igenom bland annat:

  • Vad innebär digital arbetsorderhantering i ditt Lime CRM?
  • Så underlättar ni kundresan med Lime Work Order – både för kund och egen personal
  • En introduktion och demo av Lime Work Order