I detta webinariet dyker vi ner hands-on i Lime CRM och visar hur du kan skapa en bättre överblick av din data med visuella dashboards. Slipp växla mellan olika flikar och rapporter med hjälp av vårt nya verktyg Lime BI.

På webinariet går vi bl.a. genom:

  • Nyttan av att visa data på ett enkelt och användarvänligt sätt i Lime BI
  • Hur man kan visualisera data för både sälj och ärende/service
  • Hur enkelt det är för en superanvändare att sätta upp egna dashboards