Lime Go och GDPR – hur funkar det?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag för hantering av personuppgifter och ökat integritetsskydd. Sammanfattat handlar GDPR om att ge individen olika rättigheter. Här nedan berättar vi hur Lime Go hjälper dig att hantera dessa.

Liten ordlista:

  • Användare: Det är du! Användaren av Lime Go
  • Kund: En fysisk person, vars data finns och behandlas i Lime Go
  • Referens: Det fält som kopplar ihop en person med ett annat objekt, t.ex. fältet med kunden på en historiknotering, en att göra-uppgift eller ett dokument.
  • Databehandling: Vad du än behöver använda kunddata till. Till exempel du behöver datan för att sälja din produkt eller en tjänst.

Rätten att begränsa eller motsätta sig databehandling

Det betyder att en användare behöver ett samtycke från sina kunder för att kunna spara data, skicka nyhetsbrev och för att kunna behandla deras information på något sätt.

I Lime Go har användaren möjlighet att specificera sin intention för lagring av information. Till exempel, ”Vi behöver lagra kundinformation för att ha möjlighet att sälja våra produkter”.

Rätt till åtkomst

Användaren måste ge åtkomst till kundens data för honom/henne på begäran.

I Lime Go har användaren möjlighet att söka upp kunden och klicka på en knapp för att skicka en tillfällig länk till en webbsida, där all information om kunden finns sparat i Lime Go.

Länken är tillfällig och kommer endast att fungera under en begränsad tid.

Rätt till dataöverföring

Kunden har rätt till att få ut alla personliga uppgifter rörande honom/henne från användaren.

I Lime Go har användaren möjlighet att söka upp kunden och exportera dennes personliga uppgifter. Användaren har möjligheten att välja vilka fält som ska exporteras och kan skicka den exporterade filen till kunden i vilket format de vill.

Rätt till att få information korrigerad

Kunden har möjlighet att få honom/hennes data korrigerad.

Om en kund märker på den tillfälliga länken att till exempel deras telefonnummer är fel, ska de kunna be användaren att ändra telefonnumret.

Användaren kan enkelt söka upp personen i Lime Go och ändra telefonnumret.

Rätten till att bli glömd

Kunden har rätt till att få all sin data borttagen från användarens databas.

Låt oss ta ett par exempel. Om ditt företag har en finansiell transaktion med kund, måste du enligt finansiella lagar behandla personuppgifter över dessa transaktioner. I dessa fall kan inte personuppgifter från en kund tas bort.

I Lime Go har du möjligheten att klicka på en knapp och anonymisera all personlig information om kunden som finns sparat i databasen.

Genom att klicka på knappen kan man inte bara anonymisera personen, utan funktionen letar också upp referenser kopplat till personen så som i påminnelser, historiknoteringar och affärer kopplat till personen. Notera att anteckningarna i historiken är fritext, vilket gör att vi inte kan hantera de personuppgifter som du skrivit i fritext i en historiknotering.

Dock, om du testar att söka upp personen från sökrutan högst upp i Lime Go, kommer personen med största sannolikhet att dyka upp i resultatet. Här är anledningen:

När du söker i Lime Go – söker du både i din privata databas och i Bisnodes databas. Lime Go kan fortfarande ha kvar personen du nyss raderade, men all personlig information som du själv lagt in om person kommer att försvinna.

Du ser också tydligt vilken information som kommer från Bisnode, och vilket information som du själv lagt in i Lime Go.