GDPR funktionalitet i Lime Field

För att underlätta att stödja GDPR introducera vi nu följande funktionalitet i Lime Field

Anonymisera en kontaktperson

Under Registerunderhåll > Kontakter > Vald kontakt kan man nu anonymisera en kontakt genom att klicka på ”Anonymisera” knappen

Kontaktens uppgifter blir då anonymiserade, medan ärendehistorik, logg, objekttillhörighet och egna fält kvarstår.

Ge en kontakt tillgång till dess data.

Under Registerunderhåll > Kontakter > Vald kontakt, kan man nu klicka på ”Exportera”.

Ett mail kommer då skickas till kontaktens e-postadress. Detta mail innehåller en länk till en webbsida som innehåller kontaktens kontaktuppgifter samt en knapp för att ladda ned dessa som en CSV-fil.

Ditt företags kontaktuppgifter kan du ange under Registerunderhåll > Företagsinställningar

Utskick till kontakter vid eventuellt datastöld

Skulle ni råka ut för datastöld måste ni skyndsamt informera berörda parter.

Via Registerunderhåll > Kontakter kan ni nu klicka på ”Öppna i Excel” för att få ut ett Excel-dokument med kontaktuppgifter, däribland e-postadress.

Vi har även lagt in en kryssruta för att markera om kontakten har godkänt att ta emot marknadsförningsutskick: