Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny lag för hantering av personuppgifter och ökat integritetsskydd. Sammanfattat handlar GDPR om att ge individen olika rättigheter. Nedan berättar vi hur Lime Field hanterar dessa. Klicka här för att läsa mer om vad GDPR är.

Rätt till information om när personuppgifter behandlas

Du behöver kundens samtycke till att spara och behandla data, skicka nyhetsbrev och för att kunna behandla deras information på något annat sätt.

Förutom vilka uppgifter som lagras så ska även syftet för lagring av personuppgifter ska vara klart och tydligt

I Lime Field är syftet för lagring av personuppgifter oftast självförklarande. Vanligtvis sker inte lagring av känsliga uppgifter eller någon avancerad databehandling. Ditt företag bör dock gå igenom och se så att detta stämmer för ert användningsområde samt hur ni samlar in samtycke från kunden.

Rätt till åtkomst samt rätt till dataöverföring

Du måste ge kunden tillgång till den information som finns om han eller henne när kunden ber om det. Kunden har även rätt till att få en kopia av sina personuppgifter som är lagrade av användaren.

I Lime Field kan du automatiskt kunna skapa en länk till en temporär webbsida som kunden får tillgång till och kan kontrollera sina uppgifter. Därifrån kan de också exportera ut sina uppgifter till en fil.

Rätt att få information rättad

Om en kund märker att deras personinformation är felaktig ska de kunna be användaren att ändra informationen. Här får kunden kontakta er, så att ni manuellt kan uppdatera kundens uppgifter.

Incident and dataintrång

Vid en personuppgiftsincident måste du informera samtliga berörda kunder inom 72 timmar. Till exempel, om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till din kunddatabas måste alla berörda kunder kontaktas.

Skulle ditt företag råka ut för ett dataintrång kan du, via registerunderhåll, enkelt exportera ut e-postadresser ur Lime Field, så att ni sen kan göra utskick till berörda kunder.

Rätten att bli glömd

Kunden har rätt till att få sin data borttagen från ditt företags databas.

Enligt finansiell lag har en organisation rätt att hantera personlig data i många fall ändå, t.ex. vid finansiella transaktioner med kunden. I de fallen kan all data om kunden inte raderas.

I Lime Field kan du klicka på en knapp och anonymisera all personlig information om kunden som finns sparat i databasen på själva kontakten. Använder ni namn eller personuppgifter i andra fält så kommer dessa finnas kvar. Vi rekommenderar därför att ni inte använder personinformation på andra ställen än på själva kontakten.