Lime CRM <3 ERP-system

Att arbeta i många olika system, kopiera och klistra in information mellan systemen och försöka hålla båda två uppdaterade, det är mångas mardröm. Och visst, vi förespråkar att alltid jobba efter ”best of breed”-principen, men ibland är det faktiskt bäst att samla informationen i ett system.

Med detta i åtanke har vi nu släppt en ny standardkoppling mellan Lime CRM och ditt ERP-system. För närvarande stödjer vi Visma Administration, Visma Business och Navision, men vi kommer utöka stödet till fler system löpande! En koppling som inte bara kommer hjälpa dig hålla ännu bättre koll på dina kunder, utan även underlätta det ekonomiska arbetet! Så, vad är fördelarna?

Med kopplingen mellan ERP-systemet och Lime CRM kan du:

 • Migrera dina befintliga kunder från ERP-systemet till Lime CRM
 • Skapa nya kunder från Lime CRM i ERP-systemet med ett enkelt klick
 • Uppdatera kundinformation från Lime CRM till ditt ERP-system
 • Löpande importera bokförda fakturor till Lime CRM automatiskt
 • Få uppgifter om omsättning för nuvarande samt föregående år för existerande kund på företagskortet i Lime CRM
 • Få en grafisk översikt över faktureringen för respektive kund de senaste fem åren

Hur fungerar det?

Vi börjar med att göra en migration av de redan existerande kunderna, samt deras fakturor och fakturarader från ERP-systemet till Lime CRM. Kundnumret överförs och sätts på respektive kund i Lime CRM.

När ett företag sedan blir kund, skapas den automatiskt upp även i ditt ERP-system. Detta görs genom att man klickar på länken i Actionpaden på företagskortet.

Kundnumret som genereras sätts automatiskt på företagskortet i Lime CRM. Denna används sedan som nyckel för fakturorna som synkas från ditt ERP-system till Lime CRM.

Bokförda fakturor (tillsammans med fakturarader)  synkroniseras automatiskt till Lime CRM var 10:e minut och visas i fliken Fakturor.

Inne på kundkortet ges en fantastisk överblick över alla betalda fakturor de senaste fem åren. På detta sätt kan man enkelt jämföra fakturering år för år, månad för månad eller kvartal för kvartal.

Läs mer!

Läs mer om vår dokumentation om ERP-kopplingen

ERP-system vi stödjer:

 • Visma Administration
 • Visma Business
 • Visma.Net
 • Navision,
 • Fortnox
 • e-conomic

Låter det intressant?

Hör av dig till oss så berättar vi mer!